Vraćanje svih postavki na podrazumevane vrednosti

Kliknite na opciju Podrazumevano u naprednim podešavanjima (F5) da biste vratili sva podešavanja programa, za sve module. One će biti resetovane na status koje bi imale nakon nove instalacije.

Pogledajte i Uvoz i izvoz podešavanja.