Kreiranje nove liste URL adresa

U ovom odeljku možete da navedete liste URL adresa/maski koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz provere.

Prilikom kreiranja nove liste, dostupne su sledeće opcije:

Tip liste adresa – Dostupna su tri unapred definisana tipa liste:

Izuzeto iz provere – Provera postojanja zlonamernog koda se ne izvršava ni za jednu adresu dodatu na ovu listu.

Blokirano – Korisniku nije dozvoljeno da pristupi adresama koje su navedene na ovoj listi.

Dozvoljeno – Ako je polisa konfigurisana tako da koristi ovu funkciju, a vrednost džoker znaka (*) je dodata na ovu listu, možete da pristupite adresama sa ove liste čak i ako su one navedene i na listi za blokiranje.

Ime liste – Navedite ime liste. Ovo polje je nedostupno kada se uređuje jedna od tri unapred definisane liste.

Opis liste – Unesite kratak opis liste (opcionalno). Ovo polje je nedostupno kada se uređuje jedna od tri unapred definisane liste.

Aktiviraj listu Izaberite klizač da biste aktivirali listu.

Obavesti kada se primenjuje – Izaberite klizač ako želite da dobijate obaveštenja kada se ova lista koristi za procenu HTTP lokacije koju ste posetili. Na primer, obaveštenje se prikazuje ako je veb lokacija blokirana ili dozvoljena jer se nalazi na listi blokiranih ili dozvoljenih adresa. U obaveštenju se prikazuje ime liste za onu listu na kojoj je veb lokacija navedena.

Nivo ozbiljnosti evidentiranja – Izaberite nivo ozbiljnosti evidentiranja u padajućem meniju. ESMC ili ESET PROTECT može da preuzme zapise koji pripadaju opsegu „Upozorenje“.

Kontrolni elementi

Dodaj – dodajte novu URL adresu na listu (unesite više vrednosti sa razdelnikom).

Uredi – Menja postojeće adrese na listi. Dostupno je samo za adrese kreirane pomoću opcije Dodaj.

Ukloni – Briše postojeće adrese na listi. Dostupno je samo za adrese kreirane pomoću opcije Dodaj.

Uvezi – Uvezite datoteku sa URL adresama (odvojite vrednosti prelomom reda, na primer *.txt koristeći UTF-8 kodiranje).