Dodavanje URL maske

Pogledajte uputstva u dijalogu pre nego što unesete željenu adresu / masku domena.

ESET Endpoint Security omogućava korisniku da blokira pristup navedenim Veb lokacijama i spreči Internet pregledač da prikazuje njihov sadržaj. Pored toga, korisniku omogućava da navede adrese koje treba izuzeti iz provere. Ako puno ime daljinskog servera nije poznato ili ako korisnik želi da navede čitavu grupu daljinskih servera, za identifikaciju takve grupe mogu da se koriste takozvane maske. Maske sadrže simbole „?“ i „*“:

koristite znak „?“ umesto jednog simbola

koristite znak „*“ umesto tekstualne niske.

Na primer, *.c?m se primenjuje na sve adrese u kojima poslednji deo počinje slovom c, završava se slovom m i sadrži nepoznati simbol između ta dva slova (.com, .cam itd).

Početni znaci „*.“ se smatraju posebnim ako se koriste na početku imena domena. Prvo, džoker „*“ se ne podudara sa kosom crtom („/“) u ovom slučaju. Ovo se dešava da bi se izbeglo zaobilaženje maske, na primer maska *.domen.com se neće podudariti sa http://nekidomen.com/nekaputanja#.domen.com (takav sufiks može da se doda bilo kojoj URL adresi bez uticaja na preuzimanje). Drugo, znak „*“ predstavlja i praznu nisku u ovom posebnom slučaju. To služi da bi omogućilo podudaranje celog domena, uključujući poddomene, pomoću jedne maske. Na primer, maska *.domen.com podudara se sa http://domen.com. Korišćenje *domen.com bi bilo netačno, jer bi se to podudarilo i sa http://drugidomen.com.