Konfigurisanje evidentiranja

Konfiguracija evidentiranja za ESET Endpoint Security dostupna je u glavnom prozoru programa. Izaberite opcije Podešavanje > Napredno podešavanje > Alatke > Datoteke evidencije. Odeljak za evidencije koristi se za definisanje načina na koji će se upravljati evidencijama. Program automatski briše starije evidencije da bi uštedeo prostor na čvrstom disku. Za datoteke evidencije možete da odredite sledeće opcije:

Minimalni obim evidentiranja – Navodi minimalni nivo obima evidentiranja za događaje koji će biti evidentirani:

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa i svih gorenavedenih zapisa.

Informativni – Evidentiraju se informativne poruke, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju, kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenja – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja.

Greške – Zapisuju se greške, kao što je „Greška prilikom preuzimanja datoteke“ i kritične greške.

Kritično – Evidentira samo kritične greške (greška u pokretanju zaštite od virusa, ugrađenog zaštitnog zida, itd.).


note

Sve blokirane veze će biti evidentirane ako izaberete dijagnostički nivo obima evidentiranja.

Stavke evidencije koje su starije od navedenog broja dana u polju Automatski izbriši zapise starije od (dani) automatski se brišu.

Automatski optimizuj datoteke evidencije – Ako je ova opcija aktivirana, datoteke evidencije se automatski defragmentiraju ako je procenat fragmentiranog dela veći od navedene vrednosti u polju Ako broj nekorišćenih zapisa prekoračuje (%).

Kliknite na stavku Optimizuj da biste pokrenuli defragmentaciju datoteka evidencije. Prazne stavke evidencije se uklanjaju, što poboljšava performanse i brzinu obrade evidencija. Ovo poboljšanje najbolje može da se uoči ako evidencija sadrži veliki broj unosa.

Opcija Omogući protokol za tekst aktivira skladištenje evidencija u drugom formatu datoteke, zasebno od Datoteka evidencije:

Ciljni direktorijum – Izaberite direktorijum u kom će se čuvati datoteke evidencije (važi samo za tekstualne/CSV datoteke). Možete da kopirate informacije o modulima u ostavu klikom na opciju Obriši. Svaki odeljak evidencije ima svoju datoteku sa unapred definisanim imenom datoteke (na primer, virlog.txt za odeljak Otkrivene pretnje u datotekama evidencije, ako koristite običan format tekstualne datoteke za čuvanje evidencije).

Tip – Ako izaberete format datoteke Tekst, evidencija se čuva u obliku tekstualnih datoteka, a podaci će biti razdvojeni na kartice. Isto važi i za CSV format datoteke, u kojoj su vrednosti razdvojene zarezima. Ako izaberete opciju Događaj, evidencije se čuvaju u Windows evidenciji događaja (možete da je pregledate pomoću prikaza događaja u okviru kontrolne table), a ne u datotekama.

Izbriši sve datoteke evidencije – Briše sve sačuvane datoteke evidencije koje su izabrane u padajućem meniju Tip. Prikazaće se obaveštenje o uspešnom brisanju evidencije.

Aktiviraj praćenje promena u konfiguraciji u evidenciji revizije – Obaveštava vas o svakoj promeni konfiguracije. Više informacija potražite u odeljku Evidencija revizije.


note

ESET će vas možda nekada zamoliti da dostavite evidenciju sa računara kako bi brže rešavao probleme. ESET Log Collector olakšava prikupljanje potrebnih informacija. Da biste saznali više o programu ESET Log Collector, posetite članak naše ESET baze znanja.