Evidencije revizije

U poslovnom okruženju najčešće postoji više korisnika sa pravima pristupa koja su definisana za konfigurisanje krajnjih tačaka. Budući da izmena konfiguracije proizvoda može dramatično da utiče na njegov način rada, za administratore je suštinski važno to što bi želeli da prate promene koje unose korisnici kako bi lakše mogli brzo da prepoznaju i reše probleme, a takođe i da spreče ponavljanje istih ili sličnih problema ubuduće.

Evidencija revizija predstavlja novi tip evidencije u programu ESET Endpoint Security u verziji 7.1 i predstavlja rešenje za identifikaciju porekla problema. Evidencija revizija prati promene u konfiguraciji ili statusu zaštite i pravi snimke za buduću referencu.

Da biste videli opciju Evidencija revizije, izaberite stavku Alatke u padajućem meniju, a zatim izaberite Datoteke evidencije i izaberite opciju Evidencije revizije iz padajućeg menija.

Evidencija revizija sadrži informacije o sledećem:

Vreme – kada su promene izvršene

Tip – koji tip podešavanja ili funkcije je promenjen

Opis – šta je tačno promenjeno i koji deo podešavanja je promenjen, zajedno sa brojem promenjenih podešavanja

Izvor – gde se nalazi izvor promene

Korisnik – ko je uneo promenu

PAGE_AUDIT_LOGS

Kliknite na bilo koji tip evidencije revizija Podešavanja su promenjena u prozoru sa datotekama evidencije i u kontekstualnom meniju izaberite Prikaži promene da biste prikazali detaljne informacije o izvršenoj promeni. Pored toga, možete da poništite promenu podešavanja tako što ćete u kontekstualnom meniju izabrati Vrati u prethodno stanje (nedostupno za proizvode kojima upravlja ESMC ili ESET PROTECT). Ako u kontekstualnom meniju izaberete Ukloni sve, biće kreirana evidencija sa informacijama o toj radnji.

Ako je opcija Automatski optimizuj datoteke evidencije aktivirana u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Datoteke evidencije, Evidencije revizija će biti automatski defragmentirana, kao i ostala evidencija.

Ako je opcija Automatski izbriši zapise starije od (dani) aktivirana u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Datoteke evidencije, stavke evidencije starije od navedenog broja dana će automatski biti uklonjene.