Otkrivanje u stanju mirovanja

Podešavanja otkrivanja u stanju mirovanja mogu da se konfigurišu koristeći Napredno podešavanje kada se izaberu stavke Mašina za otkrivanje > Skeniranja malvera > Skeniranje u stanju mirovanja > Otkrivanje u stanju mirovanja. Ova podešavanja određuju pokretač za skeniranje u stanju mirovanja u sledećim slučajevima:

pokrenut je čuvar ekrana,

računar je zaključan,

korisnik se odjavljuje.

Koristite odgovarajuće prekidače za svako od stanja da biste aktivirali ili deaktivirali različite pokretače otkrivanja u stanju mirovanja.