Izuzeci (7.1 i ranija verzija)

Kod izuzetaka u verziji 7.1 i ranijoj verziji, opcije Stavke izuzete iz određivanja performansi i Izuzimanja otkrivenih stavki su objedinjene u jednu.

CONFIG_EXCLUDE