Otkriveni uređaji

Dugme Popuni obezbeđuje pregled svih trenutno povezanih uređaja uz sledeće informacije: tip uređaja, prodavac uređaja, model i serijski broj (ako je dostupno).

Kada izaberete uređaj (na listi otkrivenih uređaja) i kliknete na dugme U redu, prikazuje se prozor uređivača pravila sa unapred definisanim informacijama (sve postavke mogu da se prilagode).