Osnovni podaci o programu ESET Endpoint Security

U ovom prozoru su navedeni detalji o instaliranoj verziji programa ESET Endpoint Security, operativnom sistemu i sistemskim resursima.

Izaberite Instalirane komponente da biste videli informacije o listi instaliranih programskih modula i njihovim verzijama. Možete da kopirate informacije o modulima u ostavu klikom na opciju Kopiraj. To može biti korisno prilikom rešavanja problema ili kada se obraćate tehničkoj podršci.

ABOUT