Podešavanje zona

Neophodno je konfigurisati pouzdane zone kako bi se zaštitio računar na mreži. Kada konfigurišete pouzdanu zonu, možete da dozvolite drugim korisnicima da pristupaju vašem računaru i da omogućite deljenje. Kliknite na opciju Napredno podešavanje (F5) > Zaštita mreže > Zaštitni zid > Napredno > Zone da biste pristupili postavkama za pouzdane zone.

Otkrivanje pouzdane zone se pokreće nakon instalacije programa ESET Endpoint Security i svaki put kada se računar poveže na novu mrežu. Zbog toga obično nema potrebe da se definiše pouzdana zona. Podrazumevano se nakon otkrivanja nove zone prikazuje prozor dijaloga za podešavanje nivoa zaštite za tu zonu.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE


important

Neispravna konfiguracija pouzdane zone može da predstavlja bezbednosni rizik za računar.


note

Radnim stanicama iz pouzdane zone podrazumevano se odobrava pristup deljenim datotekama i štampačima, dolazna RPC komunikacija je aktivirana, a dostupno je i deljenje daljinske radne površine.

Više detalja o ovoj funkciji pročitajte u sledećem članku ESET baze znanja:

Nove mrežne veze otkrivene u programu ESET Endpoint Security