get protection-status

Tento príkaz slúži na získanie zoznamu stavov programu a celkového stavu ochrany.

 

Príkazový riadok

ermm.exe get protection-status

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"get_protection_status", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "statuses":[{ 

    "id":"EkrnNotActivated", 

    "status":2, 

    "priority":768, 

    "description":"Product not activated" 

   }], 

  "status":2, 

  "description":"Security alert" 

 }, 

 "error":null 

}