Ako aktivovať ESET Endpoint Security

Po ukončení inštalácie sa zobrazí dialógové okno s ponukou na aktiváciu produktu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako aktivovať produkt. Dostupnosť konkrétnych aktivačných scenárov v okne Aktivácia sa môže líšiť v závislosti od krajiny, ako aj od spôsobu distribúcie (webová stránka spoločnosti ESET, typ inštalátora .msi alebo .exe atď.).

Na aktiváciu produktu ESET Endpoint Security priamo z programu kliknite na ikonu programu TRAY_ICON a z menu vyberte možnosť Aktivovať produkt. Prípadne v hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Aktivovať produkt alebo Stav ochrany > Aktivovať produkt.

Môžete použiť nasledujúce metódy aktivácie produktu ESET Endpoint Security:

Zadať licenčný kľúč jedinečný reťazec znakov vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý je použitý na identifikáciu vlastníka licencie a jej aktiváciu.

ESET Business Account – účet vytvorený na portáli ESET Business Account s prihlasovacími údajmi (e-mailová adresa + heslo). Táto metóda umožňuje spravovať viaceré licencie z jedného miesta.

Offline registrácia – automaticky vygenerovaný súbor, ktorý bude prenesený do vášho produktu ESET s cieľom poskytnúť informácie o vašej licencii. Ak vám licencia povoľuje stiahnutie offline licenčného súboru (koncovka .lf), potom tento súbor môže byť použitý na vykonanie offline aktivácie. Počet offline licencií bude odpočítaný z celkového počtu dostupných licencií. Viac informácií o generovaní offline súboru nájdete v online používateľskej príručke pre nástroj ESET Business Account.

Kliknite na možnosť Aktivovať neskôr, ak sa váš počítač nachádza v spravovanej sieti a váš správca vykoná vzdialenú aktiváciu prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center. Túto možnosť môžete tiež použiť v prípade, že daného klienta chcete aktivovať neskôr.

Ak máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste používali na aktiváciu starších produktov ESET, a neviete, ako aktivovať ESET Endpoint Security, skonvertujte svoje prihlasovacie údaje na licenčný kľúč.

MONITOR_RED Zlyhala aktivácia produktu?

Svoju licenciu k produktu môžete kedykoľvek zmeniť. V prípade, že chcete zmeniť licenciu, kliknite v hlavnom okne programu na Pomocník a podpora > Zmeniť licenciu. Uvidíte verejné identifikačné číslo licencie, ktoré slúži na identifikáciu licencie. Prihlasovacie meno, pod ktorým je váš počítač registrovaný v licenčnom systéme, je zaznamenané v sekcii O programe, ktorú otvoríte cez kontextové menu kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu programu v paneli oznámení TRAY_ICON.

note

Poznámka

ESET Security Management Center dokáže automaticky aktivovať pracovné stanice (aktivácia prebieha na pozadí, bez oznámení) pomocou licencií sprístupnených správcom. Bližšie inštrukcie nájdete v Online pomocníkovi pre ESET Security Management Center.