Statystyki ochrony

Aby wyświetlić wykres danych statystycznych dotyczących modułów ochrony programu ESET Endpoint Security, należy kliknąć opcję Narzędzia > Statystyki ochrony. Z rozwijanego menu Statystyka należy wybrać odpowiedni moduł ochrony, aby wyświetlić powiązany wykres i legendę. Po wskazaniu kursorem pozycji w legendzie na wykresie wyświetlone zostaną tylko dane dotyczące tej pozycji.

W programie ESET Endpoint Security w wersji 7.1 wprowadzono nowy typ raportowania – Raport zabezpieczeń. Sekcja Statystyki ochrony nie będzie już dostępna.

Dostępne są następujące wykresy statystyczne:

Ochrona antywirusowa i antyspyware — wyświetla liczbę zarażonych i wyleczonych obiektów.

Ochrona systemu plików — wyświetlane są tylko obiekty odczytane z systemu plików lub w nim zapisane.

Ochrona programów poczty e-mail — zawiera jedynie obiekty wysłane lub odebrane za pośrednictwem programów poczty e-mail.

Ochrona dostępu do stron internetowych i ochrona przed atakami typu „phishing” — wyświetlane są tylko obiekty pobrane przez przeglądarki internetowe.

Ochrona przed spamem programów poczty e-mail — udostępnia historię statystyki antyspamowej od ostatniego uruchomienia.

 

Obok wykresów danych statystycznych wyświetlana jest liczba wszystkich przeskanowanych obiektów, liczba zainfekowanych obiektów, liczba wyleczonych obiektów oraz liczba niezainfekowanych obiektów. Kliknięcie pozycji Resetuj umożliwia usunięcie danych statystycznych, a kliknięcie pozycji Resetuj wszystkie — usunięcie wszystkich istniejących danych.