Aktualizacja komponentu programu

Sekcja Aktualizacja komponentu programu zawiera opcje związane z aktualizacją komponentów programu. Użytkownik może skonfigurować wstępnie sposób działania programu po wykryciu dostępności aktualizacji któregoś z jego komponentów.

Aktualizacja komponentu programu ma na celu dodanie nowych funkcji lub wprowadzenie zmian w funkcjach, które występowały już w starszych wersjach programu. Może ona być wykonywana automatycznie, bez interwencji użytkownika. Istnieje też możliwość powiadamiania użytkownika o aktualizacjach. Po zainstalowaniu aktualizacji komponentu programu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

W menu rozwijanym Tryb aktualizacji dostępne są trzy opcje:

Pytaj przed aktualizacją — jest to opcja domyślna. Po udostępnieniu aktualizacji komponentów programu wyświetlony zostanie monit o ich pobranie i zainstalowanie.

Aktualizuj automatycznieaktualizacje komponentów programu będą pobierane i instalowane automatycznie. Należy pamiętać, że konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Nigdy nie aktualizujaktualizacje komponentów programu nie będą w ogóle wykonywane. Ta opcja jest przeznaczona dla instalacji serwerowych, ponieważ możliwość ponownego uruchomienia serwera pojawia się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy są wobec niego wykonywane czynności konserwacyjne.

Aktualizacje komponentów programu są domyślnie pobierane z serwerów repozytorium oprogramowania ESET. W dużych środowiskach lub środowiskach w trybie offline można dystrybuować ruch, co pozwala na wewnętrzne buforowanie plików komponentów programu.

hmtoggle_plus0 Definiowanie niestandardowego serwera dla aktualizacji komponentów programu

note

Uwaga

Wybór najodpowiedniejszej opcji zależy od stacji roboczej, której będzie dotyczyć ustawienie. Należy pamiętać o różnicach między stacjami roboczymi a serwerami. Na przykład automatyczne ponowne uruchomienie serwera po aktualizacji programu mogłoby spowodować poważne szkody.