Cofanie aktualizacji

W razie podejrzeń, że nowa aktualizacja silnika detekcji i/lub modułów programu może być niestabilna lub uszkodzona, można wycofać zmiany i wrócić do poprzedniej wersji oraz wyłączyć aktualizacje na określony czas. Można także włączyć aktualizacje, które zostały wcześniej wyłączone na czas nieokreślony.

ESET Endpoint Security zapisuje migawki silnika detekcji i modułów programu przeznaczone do użycia z funkcją cofania zmian. Aby tworzyć migawki bazy danych wirusów, należy pozostawić włączony przełącznik opcji Utwórz migawki modułów. Pole Liczba kopii przechowywanych lokalnie określa liczbę przechowywanych wcześniejszych migawek silnika detekcji.

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian (Ustawienia zaawansowane (F5) > Aktualizacja > Podstawowe > Cofanie modułu) z menu rozwijanego należy wybrać okres, w którym aktualizacje silnika detekcji i modułów programu będą wstrzymane.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Wybranie opcji Do odwołania umożliwia odroczenie regularnych aktualizacji na czas nieokreślony do czasu ręcznego przywrócenia funkcji aktualizacji. Wybór tej opcji nie jest zalecany, ponieważ wnosi ona potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Silnik detekcji jest przywracany do najstarszej dostępnej wersji i zapisywany w postaci migawki w systemie plików lokalnego komputera.

note

Uwaga

Przyjmijmy, że numer 19959 oznacza najnowszą wersję silnika detekcji. Wersje 19958 i 19956 są przechowywane jako migawki silnika detekcji. Należy zauważyć, że wersja 19957 nie jest dostępna, ponieważ przykładowo komputer był wyłączony i przed pobraniem wersji 19957 została udostępniona nowsza aktualizacja. Jeśli w polu Liczba kopii przechowywanych lokalnie ustawiono wartość 2, po kliknięciu przycisku Cofnij zmiany zostanie przywrócona wersja numer 19956 silnika detekcji (i modułów programu). Ten proces może potrwać pewien czas. To, czy wersja silnika detekcji została przywrócona, można sprawdzić w głównym oknie programu ESET Endpoint Security w sekcji Aktualizacja.