Aplikacje wykluczone z wykrywania modyfikacji

Zapora w programie ESET Endpoint Security wykrywa zmiany w aplikacjach, dla których istnieją reguły (zobacz sekcję Wykrywanie modyfikacji aplikacji).

W przypadku niektórych aplikacji używanie tej funkcji w celu wyłączenia ich ze sprawdzania przez zaporę może być niepożądane.

Dodaj — umożliwia otwarcie okna, w którym można wybrać aplikację w celu dodania jej do listy aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji.

Edytuj — umożliwia otwarcie okna, w którym można zmienić lokalizację aplikacji znajdującej się na liście aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji.

Usuń— umożliwia usuwanie pozycji z listy aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji.