Kontrola dostępu do urządzeń

ESET Endpoint Security udostępnia funkcje automatycznej kontroli korzystania z urządzeń (CD, DVD, USB/...). Przy użyciu tego modułu można blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim. Może to być przydatne w sytuacji, gdy administrator komputera zamierza uniemożliwić korzystanie z urządzeń z niepożądaną zawartością.

Obsługiwane urządzenia zewnętrzne:

Pamięć masowa (dysk twardy, dysk wymienny USB)

Płyta CD/DVD

Drukarka USB

Pamięć masowa FireWire

Urządzenie Bluetooth

Czytnik kart inteligentnych

Urządzenie do tworzenia obrazów

Modem

Port LPT/COM

Urządzenie przenośne

Urządzenia dowolnego typu

Opcje ustawień kontroli dostępu do urządzeń można zmienić w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Kontrola dostępu do urządzeń.

Włączenie przełącznika obok opcji Zintegruj z systemem aktywuje funkcję kontroli dostępu do urządzeń w programie ESET Endpoint Security. Aby zmiana została zastosowana, należy uruchomić komputer ponownie. Po włączeniu kontroli dostępu do urządzeń reguły zostaną uaktywnione, co umożliwi otwarcie okna Edytor reguł.

W przypadku podłączenia urządzenia blokowanego przez istniejącą regułę zostanie wyświetlone okno powiadomienia i dostęp do urządzenia nie będzie możliwy.