Edytor reguł kontroli dostępu do urządzeń

W oknie Edytor reguł kontroli dostępu do urządzeń są wyświetlane istniejące reguły. Umożliwia ono również dokładną kontrolę urządzeń zewnętrznych podłączanych przez użytkowników do komputera.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Można dopuszczać lub blokować określone urządzenia na podstawie użytkowników, grup użytkowników lub dowolnych spośród dostępnych parametrów dodatkowych, które można określić w konfiguracji reguł. Lista reguł zawiera pewne informacje o regułach, takie jak nazwa, typ urządzenia zewnętrznego, czynność wykonywana po jego podłączeniu do komputera i stopień ważności w dzienniku.

Kliknięcie przycisku Dodaj lub Edytuj umożliwia zarządzanie regułą. Odznaczenie pola wyboru Włączona obok reguły powoduje jej wyłączenie do momentu jej ponownego użycia w przyszłości. Można zaznaczyć jedną lub większą liczbę reguł i kliknąć opcję Usuń, aby trwale usunąć reguły.

Kopiuj — umożliwia utworzenie nowej reguły ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami pochodzącymi z innej wybranej reguły.

Kliknięcie przycisku Wypełnij umożliwia automatyczne wprowadzenie parametrów nośników wymiennych dla urządzeń podłączonych do komputera.

Reguły są wymienione według priorytetów, przy czym reguły o wyższych priorytetach znajdują się wyżej na liście. Reguły można przenosić pojedynczo lub grupami, klikając opcje UP_DOWN Na początek/W górę/W dół/Na koniec.

W dzienniku kontroli dostępu do urządzeń rejestrowane są wszystkie zdarzenia, w przypadku których uruchamiana jest funkcja kontroli dostępu do urządzeń. Wpisy dziennika można wyświetlać w oknie głównym programu ESET Endpoint Security w obszarze Narzędzia > Pliki dziennika.