Prisijungimo konfigūracija

ESET Endpoint Security registravimo konfigūravimas galimas pagrindiniame programos lange. Spustelėkite Nustatymai > Išplėstiniai nustatymai > Įrankiai > Žurnalo failai. Žurnalų skyrius yra skirtas apibrėžti, kaip bus tvarkomi žurnalo įrašai. Programa automatiškai naikina senesnius žurnalo įrašus, kad būtų taupoma vieta diske. Galite žurnalo failams nurodyti šias parinktis:

Minimalus registravimo daugiažodiškumas – nurodo minimalų įvykių daugiažodiškumo lygį, kai jie registruojami:

Diagnostika – registruoja informaciją, reikalingą norint tiksliai suderinti programą ir visus anksčiau paminėtus įrašus.

Informacija – įrašo informacinius pranešimus, įskaitant sėkmingų naujinimų pranešimus ir visus pirmiau nurodytus įrašus.

Įspėjimai – įrašo kritines klaidas ir įspėjimo pranešimus.

Klaidos – įrašomos klaidos, pvz., „Klaida atsiunčiant failą“, ir kritinės klaidos.

Kritinės – registruoja tik kritines klaidas (klaida paleidžiant apsaugą nuo virusų, integruotą užkardą ir t. t...).

note

Pastaba

Kai pasirinktas daugiažodiškumo lygis „Diagnostinis“, užregistruojami visi užblokuoti ryšiai.

Žurnalo įrašai, senesni nei lauke Naikinti senesnius nei (dienų) įrašus nurodytas dienų skaičius, bus automatiškai panaikinti.

Optimizuoti žurnalo failus automatiškai – įjungus šį punktą, žurnalo failai bus automatiškai defragmentuojami, jei procentinė vertė bus didesnė nei lauke Jeigu nenaudojamų įrašų skaičius viršija (%) nurodyta vertė.

Jei norite pradėti žurnalo failų defragmentavimą, spustelėkite Optimizuoti. Tušti žurnalo įrašai pašalinami, kad padidėtų našumas ir žurnalo apdorojimo sparta. Šis darbo paspartėjimas ypač akivaizdus, jei žurnaluose yra daug įrašų.

Parinktis Įjungti teksto protokolą suteikia galimybę žurnalus saugoti kitu failo formatu (atskirai nuo žurnalo failų):

Tikslinis aplankas – čia galima pasirinkti aplanką, kuriame bus laikomi žurnalo failai (taikoma tik tekstui / CSV). Nukopijuoti kelią arba pasirinkti kitą aplanką galite spustelėję Išvalyti. Kiekvienas žurnalo skyrius turi savo failą su iš anksto apibrėžtu failo pavadinimu (pvz., jei žurnalams saugoti naudojate paprasto teksto failų formatą, virlog.txt skirtas žurnalo failų skyriui Aptiktos grėsmės).

Tipas – jei pasirinkote failų formatą Tekstas, žurnalai bus saugomi teksto faile, o duomenys bus atskiriami tabuliacijos ženklais. Tai pat taikoma kableliais atskiriamų duomenų CSV failo formatui. Jei pasirinksite Įvykis, žurnalai bus saugomi „Windows“ įvykių žurnale (jį galima peržiūrėti naudojant įvykių žiūryklę arba valdymo skydą), o ne faile.

Naikinti visus žurnalo failus – ištrina visus saugomus žurnalus, šiuo metu pasirinktus išskleidžiamajame meniu Tipas. Sėkmingai panaikinus žurnalus bus parodytas pranešimas.

Įjungti konfigūracijos pakeitimų sekimą audito žurnaluose – praneša apie kiekvieną konfigūracijos keitimą. Daugiau informacijos žr. Audito žurnalai.

note

ESET Log Collector

Kad būtų galima greičiau išspręsti problemas, ESET kartais jūsų gali paprašyti pateikti kompiuteryje saugomus žurnalus. ESET Log Collector priemonė leidžia paprastai surinkti reikiamą informaciją. Papildomos informacijos apie ESET Log Collector priemonę rasite ESET žinių bazės straipsnyje.