Žurnalo filtravimas

Spustelėkite MODULE_INACTIVE Filtravimas dalyje Įrankiai > Žurnalo failai filtravimo kriterijams apibrėžti.

Žurnalo filtravimo funkcija padės rasti ieškomos informacijos, ypač, kai turite daugybę įrašų. Ji padeda susiaurinti žurnalo įrašų paiešką, pvz., jei ieškote konkretaus tipo įvykio, būsenos arba laikotarpio. Galite filtruoti žurnalo įrašus nurodydami konkrečias paieškos parinktis, kad lange žurnalo failai būtų rodomi tik aktualūs įrašai (atsižvelgiant į paieškos parinktis).

Įveskite ieškomą raktažodį į laukelį Rasti tekstą. Paieškai susiaurinti naudokite išskleidžiamąjį meniu Ieškoti stulpeliuose. Pasirinkite bent vieną įrašą išskleidžiamajame meniu Įrašų žurnalų tipai. Nurodykite Laikotarpį kurio rezultatus norite matyti. Taip pat galite naudoti kitas paieškos parinktis, pvz., Ieškoti tik viso žodžio arba Skirti didžiąsias ir mažąsias raides.

Rasti tekstą

Įveskite eilutę (žodį arba žodžio dalį). Bus rodomi tik įrašai, kuriuose yra ši eilutė. Kiti įrašai nebus rodomi.

Ieškoti stulpeliuose

Pasirinkite, kuriuos stulpelius įtraukti į paiešką. Galite pažymėti vieną ar daugiau stulpelių, kad jie būtų naudojami paieškoje.

Įrašų tipai

Pasirinkite vieną arba daugiau žurnalų įrašų tipų iš išskleidžiamojo meniu:

Diagnostika – registruoja informaciją, reikalingą norint tiksliai suderinti programą ir visus anksčiau paminėtus įrašus.

Informacija – įrašo informacinius pranešimus, įskaitant sėkmingų naujinimų pranešimus ir visus pirmiau nurodytus įrašus.

Įspėjimai – įrašo kritines klaidas ir įspėjimo pranešimus.

Klaidos – įrašomos klaidos, pvz., „Klaida atsiunčiant failą“, ir kritinės klaidos.

Kritinės – registruoja tik kritines klaidas (klaida paleidžiant apsaugą nuo virusų

Laikotarpis

apibrėžkite laikotarpį, kurio rezultatus norite peržiūrėti:

Nenurodytas (numatytasis) – neieškoma konkretaus laikotarpio, ieškoma visame žurnale.

Paskutinė diena

Paskutinė savaitė

Paskutinis mėnuo

Laikotarpis – galite nurodyti konkretų laikotarpį (Nuo: ir Iki:), kad filtruotumėte tik konkretaus laikotarpio įrašus.

Ieškoti tik viso žodžio

Jei norite ieškoti viso žodžio, pasirinkite šį žymės langelį, kad būtų parodyti tikslesni rezultatai.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Įjunkite šią parinktį, jei jums svarbu skirti didžiąsias ir mažąsias raides filtruojant. Kai sukonfigūruosite savo filtravimo / paieškos parinktis, spustelėkite Gerai, kad būtų rodomi filtruojami žurnalo įrašai arba Rasti, kad pradėtumėte paiešką. Žurnalo failų ieškoma nuo viršaus į apačią, pradedant nuo dabartinės vietos (paryškinto įrašo). Paieška sustoja, kai randamas pirmasis atitinkamas įrašas. Paspauskite F3, kad ieškotumėte kito įrašo arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Rasti, kad patikslintumėte paieškos parinktis.