Klaida išsaugant konfigūraciją

Šis klaidos pranešimas nurodo, kad parametrai nebuvo tinkamai įrašyti dėl klaidos.

Paprastai tai reiškia, kad programos parametrus bandęs keisti naudotojas:

neturi pakankamai prieigos teisių arba neturi reikalingų operacinės sistemos privilegijų, reikalingų konfigūracijos failų ir sistemos registro keitimui.
> Norint atlikti norimus pakeitimus, turi prisijungti sistemos administratorius.

neseniai įjungė HIPS arba užkardos mokymosi režimą ir bandė pakeisti išplėstinius nustatymus.
> Jei norite įrašyti konfigūraciją ir išvengti konfigūracijos konfliktų, uždarykite išplėstinius nustatymus neįrašę ir bandykite dar kartą atlikti norimus pakeitimus.

Kitas dažniausiai pasitaikantis atvejis gali būti, kad programa tinkamai nebeveikia, yra sugadinta, todėl turi būti įdiegta iš naujo.