Atkurti visus esamojo skyriaus parametrus

Spustelėkite lenktą rodyklę ⤴, norėdami grąžinti visus parametrus esamajame skyriuje ties ESET nustatytais numatytaisiais nustatymais.

Atminkite: spustelėjus Atkurti numatytąsias, bus prarasti visi padaryti pakeitimai.

Atkurti lentelių turinį – įjungus šią funkciją, bus prarastos visos rankiniu ar automatiniu būdu įtrauktos taisyklės, užduotys bei profiliai.

Taip pat žr. Parametrų importavimas ir eksportavimas.