Kaip veikia vėliavėlės

Kliento kompiuteryje taikoma politika paprastai yra įvairių politikų suliejimo į vieną galutinę politiką rezultatas. Kai suliejate politikas, galite pakoreguoti numatomą galutinės politikos elgesį dėl taikomų politikų tvarkos, naudodami politikos vėliavėles. Vėliavėlės apibrėžia, kaip politika tvarkys konkretų nustatymą.

Kiekvienam nustatymui galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų vėliavėlių.

icon_no_apply_policy Netaikyti

Bet koks nustatymas su šia vėliavėle nėra parinktas politikos. Kadangi nustatymo politika neparinko, jį gali pakeisti kitos vėliau pritaikytos politikos.

icon_apply_policy Taikyti

„Apply“ (taikyti). Nustatymai su „Apply“ (taikyti) vėliavėle bus taikomi kliento kompiuteryje. Tačiau suliejant politikas juos gali perrašyti kitos vėliau pritaikytos politikos. Kai politika siunčiama į kliento kompiuterį, kuriame yra šia vėliavėle pažymėtų nustatymų, šie nustatymai pakeičia kliento kompiuterio vietinę konfigūraciją. Kadangi nustatymas nėra priverstinai taikomas, jį vis tiek gali pakeisti kitos vėliau pritaikytos politikos.

icon_force_policy Priversti

„Force“ (priversti). Nustatymams su vėliavėle „Force“ (priversti), suteikiama pirmenybė ir jų negali perrašyti jokia vėliau pritaikyta politika (net jei ji taip pat pažymėta vėliavėle „Force“ (priversti). Taip užtikrinama, kad kitos vėliau pritaikytos politikos negalėtų pakeisti šio nustatymo suliejimo metu. Kai politika siunčiama į kliento kompiuterį, kuriame yra šia vėliavėle pažymėtų nustatymų, šie nustatymai pakeičia kliento kompiuterio vietinę konfigūraciją.

example

PAVYZDYS: leidimas vartotojams matyti visas politikas

Scenarijus. Administratorius nori leisti vartotojui Jonui kurti arba redaguoti politikas savo namų grupėje ir matyti visas administratoriaus sukurtas politikas, įskaitant politikas, kurios pažymėtos vėliavėleicon_force_policy „Force“ (priversti). Administratorius nori, kad Jonas galėtų matyti visas politikas, bet ne redaguoti esamas politikas, kurias sukūrė administratorius. Jonas gali kurti arba redaguoti politikas savo namų grupėje „San Diego“.

Sprendimas. Administratorius turi atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Sukurti tinkintas statines grupes ir teisių rinkinius.

1.Sukurti naują statinę grupę pavadinimu „San Diego“.

2.Sukurti naują teisių rinkinį pavadinimu „Policy - All Jonas“ su prieiga prie statinės grupės „All“ ir teise „Read“ (skaityti), skirta „Policies“ (politikos).

3.Sukurti naują teisių rinkinį pavadinimu „Policy Jonas“ su prieiga prie statinės grupės „San Diego“ ir prieigos prie funkcijų teise „Write“ (rašyti), skirta „Group & Computers“ (grupė ir kompiuteriai) bei „Policies“ (politikos). Ši teisė leidžia Jonui kurti arba redaguoti politikas savo namų grupėje „San Diego“.

4.Sukurti naują vartotojąJonas“, o skiltyje „Permission Sets“ (teisių rinkiniai) pasirinkti „Policy - All Jonas“ ir „Policy Jonas“.

Create policies“ (kurti politikas)

5.Sukurkite naują politikąAll- Enable Firewall“, išplėskite skiltį „Settings“ (nustatymai), pasirinkite „ESET Endpoint for Windows“ („Windows“ skirta „Esset Endpoint“), pereikite prie „Personal Firewall“ (asmeninė užkarda) > „Basic“ (standartinė) ir pritaikykite visus nustatymus icon_force_policy vėliavėle „Force“ (priversti). Išplėskite skiltį „Assign“ (priskirti) ir pasirinkite statinę grupę „All“.

6.Sukurkite naują politikąJonas Group- Enable Firewall“, išplėskite skiltį „Settings“ (nustatymai), pasirinkite „ESET Endpoint for Windows“ („Windows“ skirta „Esset Endpoint“), pereikite prie „Personal Firewall“ (asmeninė užkarda) > „Basic“ (standartinė) ir pritaikykite visus nustatymus icon_apply_policy vėliavėle „Apply“ (taikyti). Išplėskite skiltį „Assign“ (priskirti) ir pasirinkite statinę grupę „San Diego“.

Rezultatas

Administratoriaus sukurtos politikos bus taikomos nuo tada, kai politikų nustatymams bus pritaikytos icon_force_policy vėliavėlės „Force“ (priversti). Nustatymams su vėliavėle „Force“ (priversti) teikiama pirmenybė, todėl jų vėliau negali perrašyti kita vėliau pritaikyta politika. Vartotojo „Jonas“ sukurtos politikos bus taikomos po administratoriaus sukurtų politikų.

Norėdami pamatyti galutinę politikų tvarką, pereikite prie „More“ (daugiau) > „Groups“ (grupės) > „San Diego“. Pasirinkite kompiuterį ir tada pasirinkite „Show details“ (rodyti išsamią informaciją). Skiltyje „Configuration“ (konfigūracija) spustelėkite „Applied policies“ (taikomos politikos).