Kas yra politikos

Administratorius gali įdiegti tam tikras konfigūracijas į „ESET“ produktus, kurie veikia kliento kompiuteriuose, naudodamas „ESMC“ saityno pulto politikas. Politika gali būti taikoma tiesiogiai atskiriems kompiuteriams ir kompiuterių grupėms. Taip pat kompiuteriui ar grupei galite priskirti kelias politikas.

Norėdamas sukurti naują politiką, vartotojas turi turėti šias teises: „Read“ (skaityti) – teisė skaityti politikų sąrašą, „Use“ (naudoti) – teisė priskirti politikas tiksliniams kompiuteriams, o „Write“ (rašyti) – teisė kurti, modifikuoti ir redaguoti politikas.

Politikos taikomos tokia tvarka, kokia išdėstytos statinės grupės. Tai netinka dinaminėms grupėms, nes politikos pirmiausia taikomos vaikų dinaminėms grupėms. Taip politikas galima taikyti darant didesnį poveikį grupės medžio viršūnei, ir galima pogrupiams taikyti konkretesnes politikas. Naudodamas vėliavėles, prie aukščiau medyje esančių grupių prieigą turintis „ESET Endpoint Security“ vartotojas gali perrašyti žemesniųjų grupių politikas. Šis algoritmas paaiškintas ESMC internetiniame žinyne.

note

Priskirkite daugiau bendrųjų politikų

Rekomenduojame priskirti bendresnę politiką (pvz., serverio naujinimo politiką) grupėms, kurios yra aukščiau grupių medyje. Konkretesnes politikas (pvz., įrenginio kontrolės nustatymus) reikėtų priskirti giliau grupės medyje. Suliejus, žemiau esanti politika paprastai perrašo aukščiau esančių politikų nustatymus (jei neapibrėžta kitaip, naudojant politikos vėliavėles).