Antispam adresari

Antispam značajka u programu ESET Endpoint Security omogućuje vam konfiguraciju različitih parametara za popise adresa.

Adresari

Dopusti korisničke adresare – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali adresar koji je stvorio korisnik u svom klijentu e-pošte.

Dopusti globalne adresare – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali globalni adresar koji dijele svi korisnici na ovoj radnoj stanici, uslugu imenika unutar sustava e-pošte. GAL (Global Address list, globalni adresar) sadrži informacije o svim korisnicima e-pošte, distribucijskim grupama i resursima.

Korisnički popis pouzdanih stavki – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju sigurnima i s kojih korisnik želi primati poruke.

Korisnički popis nepouzdanih stavki – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju nesigurnima i s kojih korisnik ne želi primati poruke.

Korisnički popis iznimki – Ovaj popis kontakata sadrži adrese e-pošte koje se mogu lažirati i koristiti za slanje spam poruka. Pogledajte i odjeljak Popis iznimki.

Globalni popis pouzdanih stavki / nepoželjnih stavki / iznimki – Ovi se popisi upotrebljavaju za primjenu antispam pravila za sve korisnike koji upotrebljavaju ESET Endpoint Security na ovoj radnoj stanici. Kada se programom ESET Endpoint Security upravlja daljinski, pravilo ESMC/ECA primijenit će se na sve dodijeljene radne stanice.

Automatski dodaj na korisnički popis pouzdanih adresa

Dodaj adrese iz adresara – Dodajte adrese s popisa kontakata na Popis pouzdanih stavki.

Dodaj adrese primatelja iz odlaznih poruka – Služi za dodavanje adresa primatelja iz poslanih poruka na popis pouzdanih stavki.

Dodaj adrese iz poruka ponovno klasificiranih kao NIJE spam – Služi za dodavanje adresa pošiljatelja poruka koje su klasificirane kao NIJE spam na popis pouzdanih stavki.

Automatski dodaj na Popis iznimki korisnika

Dodaj adrese s vlastitih računa – dodajte adrese iz postojećih računa klijenta e-pošte na Popis iznimki.