Autentifikace sítě - konfigurace serveru

Autentifikace může být spuštěna na libovolném počítači/serveru připojeném do sítě, která má být autentifikována. Aplikace ESET Authentication Server musí být na počítači/serveru nainstalována a běžet, aby bylo možné provést autentifikaci kdykoliv při pokusu o připojení klienta do sítě. Instalační soubor aplikace ESET Authentication Server je možné stáhnout z webových stránek společnosti ESET.

Po nainstalování ESET Authentication Server se zobrazí hlavní okno autentifikačního serveru, které je možné později kdykoli vyvolat ručně přes nabídku Start > Programy > ESET > ESET Authentication Server.

Konfigurace autentifikačního serveru spočívá v zadání názvu autentifikační zóny, definování portu na kterém bude server naslouchat (standardně 80) a vygenerování soukromého a veřejného klíče, pomocí kterých bude autentifikace probíhat. Soukromý klíč zůstává na autentifikačním serveru, veřejný klíč je potřeba vložit na klientské straně do nastavení zón firewallu.