Profily firewallu

Globální výchozí profil – pokud není nakonfigurován profil nebo řečeno jinak v konfiguraci síťového adaptéru, použije se tento výchozí profil.

Seznam profilů – profily jsou účinným nástrojem pro ovlivnění chování firewallu ESET Endpoint Security. Pro každé pravidlo můžete definovat, v jakém profilu je platné. Pokud není pro pravidlo vybrán žádný profil, platí pravidlo pro každý profil. Můžete si vytvořit několik profilů s odlišnými pravidly, mezi kterými se lze jednoduše přepínat.

Profily přiřazené síťovým adaptérům – pomocí této možnosti můžete v závislosti na připojení síti nastavit jednotlivým síťovým adaptérům nastavit rozdílné profily.

Síťový adaptér můžete nastavit tak, že pro každou připojenou síť se použije jiný profil. Rovněž můžete přiřadit konkrétní profil dané síti v sekci Rozšířeném nastavení (F5) > Síťová ochrana > Firewall > Známé sítě. Vyberte síť ze seznamu Známých sítí, klikněte na tlačítko Upravit a z rozbalovacího menu Profil firewallu vyberte profil, který chcete síti přiřadit. Pokud síť nebude mít přiřazen žádný profil, použije se výchozí profil. Pokud síťový adaptér nemá nastaven žádný síťový profil, použije se výchozí profil v podle připojené sítě. Pokud neexistuje žádný síťový profil nebo profil k síťovému adaptéru, použije se globální výchozí profil. Pro přiřazení profilu síťovému adaptéru, klikněte na tlačítko Změnit vedle položky Profily přiřazené síťovým adaptérům. Následně vyberte síťový adaptér, klikněte na tlačítko Změnit a vyberte profil z rozbalovacího menu Výchozí profil firewallu.

Při automatickém přepnutí na nový profil se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí informační bublina.