Průběh kontroly

Okno průběhu kontroly zobrazuje aktuální stav kontroly a počet souborů, které obsahují škodlivý kód.

SCAN_WINDOW

note

Poznámka

Je v pořádku, pokud určité typy souborů jako například zaheslovaná data nebo soubory využívané operačním systémem (například pagefile.sys a některé soubory protokolů) nemohou být zkontrolovány.

Průběh kontroly – grafická reprezentace procentuálního vyjádření poměru již zkontrolovaných souborů k celkovému množství souborů, které se mají kontrolovat.

Cíl – název právě kontrolovaného souboru a jeho umístění.

Nalezeno hrozeb – celkový počet nalezených hrozeb v průběhu aktuální kontroly.

Pauza – pozastaví právě probíhající kontrolu.

Pokračovat – možnost se zobrazí po pozastavení kontroly. Opětovným kliknutím na tlačítko bude kontrola pokračovat.

Zastavit – ukončí právě probíhající kontrolu.

Rolovat výpis protokolu kontroly – pokud je tato možnost zapnuta, v dialogovém okně protokolu kontroly uvidíte vždy naposledy zkontrolované soubory.

SCAN_WINDOW_BACKGROUND