Protokol kontroly počítače

V protokolu kontroly počítače jsou uvedeny obecné informace následujícího typu:

Doba kontroly

Kontrolované disky, složky a soubory

Počet zkontrolovaných objektů

Počet nalezených hrozeb

Čas dokončení

Celkový čas kontroly