Připojené sítě

Seznam připojených sítí naleznete v hlavním okně programu ESET Endpoint Security na záložce Nastavení > Síť > Připojené sítě.

Zobrazuje seznam síťových adaptérů a sítí, do nichž je prostřednictvím nich počítač připojen. Po kliknutí na konkrétní síťový adaptér budete vyzváni nastavení typu ochrany sítě, ke které se síťovým adaptérem připojujete, případně klikněte na ikonu ozubeného kolečka GEAR pro provedení této změny v Rozšířeném nastavení. Tímto definujete, jak bude váš počítač viditelný pro ostatní zařízení v dané síti.

Po kliknutí na tlačítko Síťové adaptéry v pravém dolním rohu zobrazíte přehled síťových adaptérů a k nim přiřazeným profilům firewallu společně s důvěryhodnou zónou. Pro více informací přejděte do kapitoly Síťové adaptéry.