Známé sítě

Pokud počítač často připojujete k veřejným sítím nebo sítím mimo vaši pracovní síť, doporučujeme vám ověřit důvěryhodnost takových sítí. Po prvotním definování sítě, ESET Endpoint Security může rozpoznat důvěryhodnou síť na základě parametrů definovaných v sekci Identifikace sítě. To je užitečné pro počítače, které se připojují často do sítí s IP adresami podobnými důvěryhodné zóně. V některých případech, ESET Endpoint Security může prohlásit neznámou síť za důvěryhodnou. Pro eliminaci tohoto případu doporučujeme používat možnost Autentifikace sítě.

Po připojení počítače k síti nebo změně konfigurace sítě, ESET Endpoint Security prohledá seznam známých sítí, zda neobsahuje odpovídající záznam pro danou síť. V případě, že Identifikace sítě a Autentifikace sítě (nepovinné) bude vyhovovat záznamu, síť bude označená jako připojená. V případě, že nebude nalezena žádná známá síť, vytvoří se nová na základě zjištěné konfigurace sítě a standardně se pro ni použije přísný režim ochrany. Po připojení k takové síti se zároveň zobrazí dialog Zjištěno připojení k nové síti, pomocí kterého můžete nastavit režim ochrany v síti – Domácí nebo firemní síť / Veřejná síť. Pokud se připojíte k již známé síti, jejíž režim ochrany je nastaven na Domácí nebo firemní síť, všechny podsítě této sítě budou přidány do důvěryhodné zóny.

Typ ochrany nové sítě – vyberte některou z následujících možností, která se použije automaticky při připojení do nové sítě: Použít nastavení Windows, Dotázat se uživatele nebo Označit síť jako veřejnou.

note

Poznámka

Pokud aktivujete možnost Automaticky označovat nové sítě jako veřejné, dialog Zjištěno připojení k nové síti se nezobrazí a síť bude automaticky označena jako veřejná. To znamená, že z takové sítě nebudou dostupné běžné funkce (například sdílení souborů nebo vzdálená plocha).

Známé sítě můžete konfigurovat ručně pomocí Editoru známých sítí.