Formát výjimky podle cesty

Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.

example

Formát výjimky

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory, zadejte cestu ke složce a použijte masku *.*

Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku *.doc

Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční písmeno (řekněme “D“), použijte následující formát:
D????.exe (otazníky nahrazují chybějící a neznámé znaky)

example

Systémové proměnné ve výjimkách

Při vytváření výjimek můžete použít systémové proměnné jako %PROGRAMFILES%.

Pro vyloučení složky Program Files pomocí této systémové proměnné použijte cestu %PROGRAMFILES%\* (nezapomeňte při definování výjimky přidat zpětné lomítko na konci cesty)

Pokud chcete vyloučit všechny soubory z podsložky %PROGRAMFILES%, použijte cestu %PROGRAMFILES%\vyloučená_složka\*

hmtoggle_plus0 Rozbalte seznam podporovaných systémových proměnných