Přidání a úprava výkonnostních výjimek

V tomto dialogovém okně můžete vyloučit (soubor nebo složku) z kontroly v tomto počítači.

note

Cestu můžete zadat ručně nebo ji vybrat pomocí Průzkumníka

Pro vybrání cesty klikněte na symbol v poli Cesta.

Pokud budete cestu zadávat ručně, podívejte se na níže uvedené příkladech výjimek.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.

example

Formát výjimky

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory, zadejte cestu ke složce a použijte masku *.*

Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku *.doc

Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční písmeno (řekněme “D“), použijte následující formát:
D????.exe (otazníky nahrazují chybějící a neznámé znaky)

example

Systémové proměnné ve výjimkách

Při vytváření výjimek můžete použít systémové proměnné jako %PROGRAMFILES%.

Pro vyloučení složky Program Files pomocí této systémové proměnné použijte cestu %PROGRAMFILES%\* (nezapomeňte při definování výjimky přidat zpětné lomítko na konci cesty)

Pokud chcete vyloučit všechny soubory z podsložky %PROGRAMFILES%, použijte cestu %PROGRAMFILES%\vyloučená_složka\*

hmtoggle_plus0 Rozbalte seznam podporovaných systémových proměnných

example

Použití hvězdičky ve výjimce

Několik dalších příkladů s použitím hvězdičky:

C:\Tools\* – cesta musí končit zpětným lomítkem a hvězdičkou, která indikuje, že mají být vyloučeny všechny soubory v dané složce včetně jejich podložek.
C:\Tools\*.dat – tímto vyloučíte všechny .dat nacházející se ve složce Tools.
C:\Tools\sg.dat – vyloučí konkrétní soubor v přesně definované cestě.

Výjimka v případě výkonnostních výjimek:

C:\Tools\*.* – Se chová stejně jako C:\Tools\* (nenechte se zmást tím, že by použitím masky *.* došlo ve složce Tools k vyloučení pouze souborů, které mají příponu).

Příklady chybně zadaných výjimek:

C:\Tools – v tomto případě nedojde k vyloučení složky Tools. Z pohledu skeneru může Tools představovat rovněž název souboru.
C:\Tools\ – v tomto případě nezapomeňte na konec cesty přidat hvězdičku: C:\Tools\*

example

Zástupné znaky uprostřed cesty

Důrazně nedoporučujeme používání zástupných znaků uprostřed cesty (například C:\Tools\*\Data\file.dat), pokud to nevyžaduje infrastruktura systému. Další informace naleznete v následujícím článku Databáze znalostí.

V případě detekčních výjimek neexistují žádná omezení pro použití zástupných znaků uprostřed cesty.

example

Pořadí výjimek

V této části nejsou dostupná tlačítka (nahoru/dolů) pro ovlivnění priority pravidel vyloučení (jako je tomu v případě pravidel firewallu, kde záleží na jejich pořadí)

Když skener použije první platné pravidlo, druhé platné pravidlo nebude vyhodnoceno

Čím méně pravidel, tím lepší je výkon kontroly

Vyhněte se vytváření souběžných pravidel