HTTP Server

Port serveru – standardně server běží na portu 2221.

Autentifikace – definuje režim autentifikace používaný pro přístup k aktualizačním souborům. K dispozici jsou následující možnosti: Žádná, Základní, NTLM. Vybráním možnosti Základní zajistíte, že uživatelské jméno a heslo bude šifrováno jednoduchou metodou kódování base64. Možnost NTLM zajistí bezpečné zakódování uživatelského jména a hesla. Pro autentifikaci se používají uživatelé vytvoření na stanici poskytující kopie aktualizací. Přednastavená možnost Žádná zpřístupní kopie aktualizací bez nutnosti autentifikace.

Pro běh HTTP serveru s HTTPS (SSL) podporou vyberte vlastní Soubor obsahující řetězec certifikátů nebo vygenerujte certifikát podepsán sám sebou. K dispozici jsou následující typy certifikátu: ASN, PEM a PFX. Pro zvýšení bezpečnosti můžete použít zabezpečený HTTPS protokol pro stahovací kopií aktualizačních souborů. V takovém případě je téměř nemožné zjistit přenášená data a použité přístupové údaje. Jako typ soukromého klíče je standardně vybrána možnost Integrovaný (proto je možnost vybrat soubor obsahující soukromý klíč standardně nedostupná), a znamená to, že soukromý klíč je součástí souboru s řetězcem certifikátů.

note

Poznámka

Autentifikační údaje jako Uživatelské jméno a Heslo pro proxy server vyplňte pouze v případě, že je proxy server vyžaduje. Mějte na paměti, že se nejedná o údaje, které jste obdrželi při koupi produktu ESET Endpoint Security.