Editor skupiny URL

Pomocí editoru skupin URL můžete vytvořit a spravovat skupiny mnoha URL adres, pro které chcete definovat pravidlo (povolují nebo zakazující).

Vytvoření nové skupiny URL

Pro vytvoření nové skupiny URL klikněte na tlačítko Přidat a zadejte její název.

Skupiny URL využijete v případě, kdy potřebujete vytvořit pravidlo pro více webových stránek (povolit nebo na ně zablokovat přístup).

Přidání adresy do skupiny URL – ručně

CONFIG_PARENTAL_URL_GROUP

Pro přidání nové adresy do seznamu URL klikněte na tlačítko Přidat v pravé části dialogového okna.

V seznamech URL nemůžete použít zástupné znaky (* a ?).

Není potřeba zadávat celý název domény včetně http:// nebo https://.

Pokud vložíte adresu domény do seznamu, veškerý obsah nacházející se na této doméně a všechny její subdomény (například sub.examplepage.com) budou blokovány nebo povoleny na základě definované akce.

V případě konfliktu dvou pravidel ve smyslu, kdy jedno pravidlo přístup na doménu blokuje a druhé povoluje, bude konkrétní doména nebo IP adresa blokována. Pro více informací o vytváření pravidel najdete v části Akce na základě URL.

Přidání adresy do skupiny URL – importováním .txt souboru

Pro importování seznamu URL adres například z .txt souboru (kdy je každá hodnota na novém řádku a soubor je v UTF-8 kódování) klikněte na tlačítko Importovat. V seznamech URL nemůžete použít zástupné znaky (* a ?).

Použití skupin URL v modulu Filtrování obsahu webu

Pro nastavení akci nad konkrétní skupinou URL si otevřete editor pravidel Filtrování obsahu webu, z rozbalovacího menu vyberte požadovanou skupinu URL, přizpůsobte si parametry pravidla a uložte jej kliknutím na tlačítko OK.

note

Poznámka

Blokování nebo povolení specifické internetové stránky může být přesnější než blokování nebo povolení celé kategorie internetových stránek. Při změně těchto nastavení buďte opatrní.