Přidání pravidla

Pomocí tohoto dialogového okna můžete vytvářet nová a upravovat stávající pravidla filtrování obsahu webu.

Název

Pro snadnější identifikaci do pole Název zadejte jméno pravidla.

Zapnuto

Pomocí možnosti Zapnuto dané pravidlo zapnete nebo vypnete. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Akce

Rozhodněte se, zda chcete pravidlo vytvářet na základě URL nebo kategorie.

hmtoggle_plus0Akce na základě URL
hmtoggle_plus0Akce na základě kategorie

Akce

Povolit – přístup k URL adrese/kategorii bude povolen

Blokovat – zablokuje přístup k URL adrese/kategorii

Upozornit – upozornit při přístupu k URL adrese/kategorii

Aplikovat v době

Prostřednictvím časových slotů může být pravidlo aktivní pouze v definované době. Nejprve sloty vytvořte, poté je můžete vybrat v tomto rozbalovacím menu.

Pro více informací přejděte do kapitoly časové sloty.

Zaznamenávat od úrovně

Vždy – do protokolu se zaznamená veškerá komunikace.

Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů.

Informační – obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy.

Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby a varování.

Žádné – nezaznamenají se žádné informace.

note

Poznámka

Úroveň protokolování můžete nastavit jednotlivě pro každý seznam. Do ESET Security Management Center se budou odesílat události s úrovní Varování.

Seznam uživatelů

Přidat – zobrazí dialogové okno Seznam uživatelů nebo skupin, pomocí kterého definujete uživatele, pro něž bude pravidlo platné. Pokud nedefinujete uživatele, pravidlo bude platné pro všechny uživatele.

Odstranit – odebere vybraného uživatele z filtru.