Seznam SSL/TLS filtrovaných aplikací

Kontrolu šifrované (SSL/TLS) komunikace můžete nastavit v ESET Endpoint Security rozdílně pro jednotlivé aplikace. Do tohoto seznamu se automaticky přidávají také aplikace, pro které jste v interaktivním režimu nastavili zapamatování vybrané akce. Seznam aplikací naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Kontrola protokolu SSL/TLS > Kontrolovat šifrovanou komunikaci těchto aplikací.

Dialogové okno se seznamem aplikací, u kterých je kontrolována SSL/TLS komunikace, obsahuje:

Sloupce

Aplikace – název aplikace.

Akce při kontrole pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnostiAutomaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíteDotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte aplikaci.

Změnit klikněte pro úpravu již existující aplikace.

Odstranit – klikněte pro odebrání vybrané aplikace.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.