Seznam známých certifikátů

Pomocí seznamu známých certifikátů můžete přizpůsobit chování ESET Endpoint Security, při detekci konkrétních SSL certifikátů. V tomto seznamu naleznete certifikáty, pro které jste v Interaktivním režimu nastavili zapamatování vybrané akce. Seznam naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Kontrola protokolu SSL/TLS > Seznam známých certifikátů.

Dialogové okno se seznamem známých certifikátů obsahuje:

Sloupce

Název – název certifikátu.

Vydavatel certifikátu – jméno autora certifikátu.

Předmět certifikátu – identifikace entity asociované s veřejným klíčem uloženým v poli předmět veřejného klíče.

Akce při přístupu – pro povolení nebo zablokování komunikace využívající daný certifikát bez ohledu na to, zda je důvěryhodný, vyberte možnost Povolit nebo Blokovat. V případě možnosti Automaticky budou důvěryhodné certifikáty povoleny, a v nedůvěryhodných bude muset uživatel vybrat akci. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Akce při kontrole – pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnosti Automaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – certifikát můžete přidat ručně ve formátu .cer, .crt nebo .pem a to buď přímo ze souboru nebo externího zdroje po zadání URL.

Změnit – klikněte pro úpravu již existující aplikace.

Odstranit – klikněte pro odebrání vybrané aplikace.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.