Detekovaná zařízení

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po vybrání konkrétního zařízení a kliknutí na tlačítko OK se zobrazí dialogové okno s pro vytvoření nového pravidla s již předdefinovanými hodnotami.