Skupina zařízení

warning

Varování

Zařízení připojená k počítači mohou představovat bezpečnostní riziko.

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam existujících skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny.

Přidat zařízení do existující skupiny zařízení můžete po kliknutí na tlačítko Přidat. Seznam zařízení můžete načíst ze souboru získat seznam všech zařízení připojených k počítači získat po kliknutí na tlačítko Načíst. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno Detekovaná zařízení, prostřednictvím kterého můžete přidat konkrétní zařízení.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří novou skupinu nebo přidá zařízení do již existující skupiny.

Změnit – umožní změnit skupinu zařízení a parametry zařízení.

Odstranit – vymaže vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat – importuje seznam zařízení ze souboru.

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních, jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko OK nebo klikněte na tlačítko Zrušit pro zavření dialogového okna bez uložení změn.

example

Příklad

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Blokovat všechna neznámá zařízení můžete tak, že si nejprve vytvoříte skupinu důvěryhodných zařízení. Na tuto skupinu aplikujete pravidlo pro čtení a zápis, případně jen pro čtení. Poté vytvořte druhé pravidlo, které bude blokovat přístup.

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze tři akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zablokován nebo můžete nechat zobrazit upozornění).