Kontrola weba

Odjeljak Kontrola weba omogućuje vam konfiguraciju postavki koje štite vašu tvrtku od izlaganja riziku od zakonske odgovornosti. Kontrola weba regulira pristup web stranicama koje krše prava intelektualnog vlasništva. Cilj je onemogućiti zaposlenicima pristup stranicama s neprikladnim ili štetnim sadržajem ili stranicama koje mogu imati negativan učinak na radnu produktivnost.

Web kontrola omogućuje blokiranje web stranica s potencijalno uvredljivim sadržajima. Osim toga, poslodavci ili sistemski administratori mogu zabraniti pristup do 27 unaprijed definiranih kategorija web stranica i više od 140 podkategorija.

Standardno, kontrola weba je deaktivirana. Da biste aktivirali kontrolu weba, pritisnite F5 da biste ušli u Napredno podešavanje i otvorite Web i e-pošta > Kontrola weba. Odaberite mogućnost Integriraj u sustav da biste aktivirali kontrolu weba u programu ESET Endpoint Security. Kliknite Uredi uz odjeljak Pravila kako biste pristupili prozoru Uređivač pravila kontrole weba.

Polja Poruka za blokiranu web stranicu i Grafički prikaz blokiranja web stranice omogućuju vam jednostavnu prilagodbu poruke koja će se prikazati kada je web stranica blokirana.

MONITOR_GREEN SAVJET

Ovo je primjer poruke za blokiranu web stranicu: Web stranica je blokirana jer se njezin sadržaj smatra neprikladnim ili štetnim. Obratite se svom administratoru za detalje , a možete unijeti i web adresu ili mrežni put s prilagođenom slikom, na primjer http://test.com/test.jpg. Veličina prilagođene slike automatski se postavlja na 90 x 30; veličina slika automatski će se promijeniti na tu veličinu ako slike već nisu te veličine.

MONITOR_GREEN SAVJET

Ako želite blokirati sve stranice i samo neke ostaviti dostupnima, kliknite ovdje.