Ikona trake sustava

Neke od najvažnijih mogućnosti i značajki podešavanja dostupne su kada desnom tipkom miša kliknete ikonu trake sustava TRAY_ICON.

MENU

Blokiraj mrežu – Osobni firewall blokirat će sav odlazni/dolazni mrežni i internetski promet.

privremeno deaktiviraj zaštitu – Prikazuje dijaloški okvir za potvrdu koji deaktivira Antivirusnu i antispyware zaštitu za obranu sustava od zlonamjernih napada nadziranjem datoteka, internetske komunikacije i e-pošte.

MENU_DISABLE

Padajući izbornik Vremensko razdoblje predstavlja vremensko razdoblje tijekom kojeg će antivirusna i antispyware zaštita biti deaktivirana.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – Prebacuje firewall u neaktivno stanje. Dodatne informacije potražite u odjeljku Mreža.

Blokiraj sav mrežni promet – Ta mogućnost blokira sav mrežni promet. Možete ga ponovno aktivirati tako da kliknete Prestani blokirati sav mrežni promet.

Napredno podešavanje – Odaberite tu mogućnosti da biste otvorili stablo Napredno podešavanje. Naprednom podešavanju možete pristupiti i pritiskanjem tipke F5 ili odlaskom na Podešavanje > Napredno podešavanje.

DnevniciDnevnici sadrže informacije o svim važnim događajima u programu koji su se pojavili i pružaju pregled otkrivenih prijetnji.

Sakrij ESET Endpoint Security – Skriva prozor programa ESET Endpoint Security na zaslonu.

Vrati izgled prozora – Vraća prozor programa ESET Endpoint Security na standardnu veličinu i položaj na zaslonu.

Aktualizacija baze podataka virusnih potpisa – Pokreće aktualizaciju baze podataka virusnih potpisa kako bi vam bila osigurana zaštita od zlonamjernog koda.

O programu – Pruža informacije o sustavu, detalje o instaliranim verzijama programa ESET Endpoint Security i instaliranim modulima programa te isteku licence. Informacije o operacijskom sustavu i sistemskim resursima nalaze se na dnu stranice.