Otkrivena je nova mreža

Ako se otkrije veza s novom mrežom, možete odabrati razinu zaštite za tu mrežnu vezu. Ta se postavka primjenjuje na sva udaljena računala iz dane mreže. Na raspolaganju su dvije razine zaštite:

Javna mreža – aktivirajte tu mogućnost ako ne želite zajednički koristiti datoteke i mape sustava te ne želite da ih vide ostali korisnici u mreži. Preporučuje se za korisnike s bežičnom vezom. Zajedničko se korištenje resursa deaktivira.
Kućna/uredska mreža – računalo je vidljivo drugim korisnicima iz mreže i udaljena strana može pristupati njegovim resursima. Zajedničko je korištenje aktivirano. Preporučuje se za računala u lokalnoj mreži.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Automatski prikaz prozora pouzdane zone možete deaktivirati odabirom potvrdnog okvira pored mogućnosti Automatski označi nove mreže kao javne ili aktivacijom značajke Nemoj tražiti vrstu zaštite novih mreža... pod Napredno podešavanje > Osobni firewall > Poznate mreže. Svaka novootkrivena podmreža bit će automatski označena kao javna.