Autorizacija mreže

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

Za podešavanje autorizacijskog servera navedite naziv servera (u obliku DNS-a, NetBios naziva ili IP adrese), port servera i javni ključ servera koji odgovara privatnom ključu servera korištenom za autorizaciju. Nakon naziva servera unesite put koji određuje lokaciju datoteke na serveru (npr."naziv_servera_/direktorij1/direktorij2/autorizacija"). Moguće je definirati dodatne servere (svaki unos odvojite točka-zarezom) koji će funkcionirati kao alternativni serveri u slučaju kvara. Za testiranje postavki kliknite Test.

Opći princip postupka autorizacije zone objašnjen je ovdje.