Pravila firewalla

Kliknite Uredi pored Pravila na kartici Osnovno da biste prikazali prozor Pravila firewalla u kojem je prikazan popis svih pravila. Mogućnosti Dodaj, Uredi i Ukloni omogućuju vam dodavanje, konfiguriranje i brisanje pravila. Razinu prioriteta pravila možete podesiti odabirom pravila i klikom na Vrh/Gore/Dolje/Dno.

MONITOR_GREEN SAVJET

Možete upotrijebiti polje Traži za traženje pravila prema nazivu, protokolu ili portu.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Stupci

NazivNaziv pravila.

Aktivirano – Prikazuje jesu li pravila aktivirana ili deaktivirana, mora biti odabran odgovarajući potvrdni okvir za aktivaciju pravila.

Protokol – Protokol za koji vrijedi dotično pravilo.

Profil – Prikazuje profil firewalla za koji vrijedi dotično pravilo.

AkcijaPrikazuje status komunikacije (blokiraj/dopusti/zatraži dopuštenje).

Smjer – Smjer komunikacije (dolazna/odlazna/oboje).

Lokalno – IP adresa i port lokalnog računala.

Udaljeno – IP adresa i port udaljenog računala.

AplikacijaAplikacija na koju se primjenjuje pravilo.

Kontrolni elementi

DodajStvara novo pravilo.

Uredi – Omogućuje vam uređivanje postojećih pravila.

Ukloni – Uklanja postojeća pravila.

Prikaži ugrađena (unaprijed definirana) pravilaPravila koja je unaprijed definirao program ESET Endpoint Security za dopuštanje ili odbijanje određenih komunikacija. Ova pravila možete deaktivirati, ali brisanje unaprijed definiranog pravila nije moguće.

Vrh/Gore/Dolje/DnoOmogućuje prilagodbu razine prioriteta pravila (pravila se izvršavaju s vrha prema dnu).