Mirror

ESET Endpoint Security omogućuje stvaranje kopija aktualizacijskih datoteka koje se mogu koristiti za aktualizaciju drugih radnih stanica u mreži. Korištenje "mirrora", kopije aktualizacijskih datoteka u lokalnoj mreži, praktično je jer se aktualizacijske datoteke ne moraju više puta preuzimati s proizvođačeva aktualizacijskog servera te ih odatle ne mora preuzeti svaka radna stanica. One se preuzimaju centralizirano na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju svim radnim stanicama, čime se izbjegava mogući rizik od zagušenja mrežnog prometa. Aktualizacijom klijentskih radnih stanica s mirrora optimizira se opterećenje mreže i štedi propusnost internetske veze.

Mogućnosti konfiguriranja za lokalni mirror server dostupne su u naprednom podešavanju pod Aktualizacija. Da biste pristupili tom odjeljku, pritisnite F5 da biste otvorili napredno podešavanje, kliknite Aktualizacija > Profili i odaberite karticu Mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Da biste stvorili mirror na klijentskom računalu, aktivirajte mogućnost Stvori aktualizacijski mirror. Aktivacijom te mogućnosti aktiviraju se druge mogućnosti konfiguracije mirrora kao što su način pristupa aktualizacijskim datotekama i aktualizacijski put do mirror datoteka.

Pristup aktualizacijskim datotekama

Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera – Ako je aktivirana, ova mogućnost omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama preko HTTP-a bez unosa korisničkih podataka.

icon_details_hoverNAPOMENA

Sustavu Windows XP za korištenje HTTP servera potreban je servisni paket 2 ili novija verzija.

Načini pristupanja mirror serveru detaljno su opisani u odjeljku Aktualizacija s mirrora. Mirror je moguće konfigurirati na dva osnovna načina – mapa s aktualizacijskim datotekama može biti zajednička mrežna mapa ili klijenti mogu pristupati mirroru na HTTP serveru.

Mapa namijenjena pohrani aktualizacijskih datoteka za mirror definira se u odjeljku Mapa za mirror. Za odabir druge mape kliknite Očisti da biste izbrisali unaprijed odabranu mapu C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror i kliknite Uredi da biste pronašli mapu na lokalnom računalu ili zajedničku mrežnu mapu. Ako je za navedenu mapu potrebna autorizacija, u polja Korisničko ime i Lozinka potrebno je unijeti podatke za autorizaciju. Ako se odabrana odredišna mapa nalazi na mrežnom disku s verzijama operacijskog sustava Windows NT, 2000 ili XP, korisnik čije se korisničko ime i lozinka navedu mora imati prava pisanja za odabranu mapu. Korisničko ime i lozinku treba unijeti u obliku Domena/Korisnik ili Radna grupa/Korisnik. Ne zaboravite unijeti odgovarajuće lozinke.

Datoteke – prilikom konfiguriranja mirrora možete zadati jezik aktualizacije za preuzimanje. Odabrane jezike mora podržavati mirror server koji je konfigurirao korisnik.

icon_section HTTP server

Port servera – Port servera je prema standardnim postavkama postavljen na 2221.

Autorizacija – Definira način autorizacije koji se koristi za pristup aktualizacijskim datotekama. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: Ništa, Osnovno i NTLM. Da biste koristili base64 šifriranje s osnovnom autorizacijom putem korisničkog imena i lozinke, odaberite Osnovno. Mogućnost NTLM nudi šifriranje pomoću sigurne metode šifriranja. Za autorizaciju koristi se radna stanica koju je stvorio korisnik i na kojoj se zajednički koriste aktualizacijske datoteke. Standardna je postavka Ništa, a omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama bez potrebe za autorizacijom.

Ako želite pokrenuti HTTP server s podrškom za HTTPS (SSL), dodajte svoju Datoteku lanca certifikata ili generirajte samopotpisani certifikat. Dostupne su sljedeće vrste certifikata: ASN, PEM i PFX. Za dodatnu zaštitu pri preuzimanju aktualizacijskih datoteka možete koristiti HTTPS protokol. Uz taj protokol gotovo je nemoguće pratiti prijenos podataka i podatke za prijavu. Mogućnost Vrsta privatnog ključa prema standardnim je postavkama postavljena na Integrirano (i zato je prema zadanim postavkama mogućnost Datoteka privatnog ključa deaktivirana). To znači da je privatni ključ dio odabrane datoteke lanca certifikata.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE

icon_section Poveži se s LAN-om kao

Vrsta lokalnog korisnika – Postavke Sistemski račun (standardno), Trenutni korisnik i Određeni korisnik prikazuju se na odgovarajućim padajućim izbornicima. Postavke Korisničko ime i Lozinka nisu obavezne. Pogledajte odjeljak Poveži se s LAN-om kao.

Aktivirajte mogućnost Nakon nadogradnje prekini vezu sa serverom da biste prinudno raskinuli vezu ako ona ostane aktivna nakon preuzimanja nadogradnje.

icon_section Nadogradnja programskih komponenti

Automatski nadogradi komponente – Omogućuje instaliranje novih značajki i nadograđivanje postojećih. Nadogradnju je moguće izvršiti automatski bez korisničke intervencije, ali korisnik može odabrati da ga se o tome obavijesti. Nakon instalacije nadogradnje programske komponente mogao bi biti potreban restart računala.

Nadogradi komponente odmah – Nadograđuje vaše programske komponente na najnoviju verziju.