Popisi HTTP adresa/maski

U ovom odjeljku možete zadati popis HTTP adresa koje će biti blokirane, dopuštene ili izuzete iz provjere.

Prema standardnim postavkama dostupna su sljedeća tri popisa:

Popis adresa izuzetih iz provjere – Provjera zlonamjernog koda ne izvršava se ni za jednu adresu dodanu na popis.
Popis dopuštenih adresa – Ako je aktivirana značajka Dopusti pristup samo HTTP adresama s popisa dopuštenih adresa, a popis blokiranih adresa sadrži * (univerzalni znak), korisniku će biti dopušten pristup samo adresama koje je naveo na tom popisu. Adrese s popisa bit će dopuštene čak i ako se nalaze na popisu blokiranih adresa.
Popis blokiranih adresa Korisnik neće moći pristupati adresama s popisa ako iste nisu na popisu dopuštenih adresa.

Da biste stvorili novi popis, kliknite Dodaj. Da biste izbrisali odabrane popise, kliknite Ukloni.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Više informacija potražite u odjeljku Upravljanje URL adresama.