ESET CMD

Ovom se funkcijom aktiviraju napredne ecmd naredbe. Omogućuje vam izvoz i uvoz postavki upotrebom naredbenog retka (ecmd.exe). Dosad je bilo moguće izvoziti postavke samo uporabom GUI-ja. ESET Endpoint Security konfiguracija se može izvesti u datoteci .xml.

Kada aktivirate ESET CMD, dostupne su dvije metode autorizacije:

Ništanema autorizacije. Ne preporučujemo ovu metodu jer omogućuje uvoz svih nepotpisanih konfiguracija, što predstavlja potencijalni rizik.
Lozinka naprednog podešavanjapotrebna je lozinka za uvoz konfiguracije iz datoteke .xml, ta datoteka mora biti potpisana (pogledajte potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml u nastavku). Lozinka navedena u Podešavanju pristupa mora se navesti kako bi bilo moguće uvesti novu konfiguraciju. Ako podešavanje pristupa nije aktivirano, lozinka ne odgovara ili konfiguracijska datoteka .xml nije potpisana, konfiguracija se neće uvesti.

Kad se aktivira ESET CMD, možete upotrijebiti naredbeni redak za uvoz ili izvoz konfiguracija ESET Endpoint Security. To možete učiniti ručno ili možete stvoriti skriptu radi automatizacije postupka.

MONITOR_ORANGE VAŽNO

Da biste se mogli koristiti naprednim ecmd naredbama, morate ih pokrenuti s administratorskim ovlastima ili otvoriti naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator. U protivnom ćete primiti poruku Error executing command.. Isto tako, kada izvozite konfiguraciju, mora postojati odredišna mapa. Naredba izvoza i dalje radi kad se postavka ESET CMD isključi.

 

MONITOR_GREEN PRIMJER

Naredba izvoza postavki:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Naredba uvoza postavki:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

 

icon_details_hoverNAPOMENA

Napredne ecmd naredbe mogu se pokrenuti samo lokalno.

 

Potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml:

1.Preuzmite izvršnu datoteku XmlSignTool.
2.Otvorite naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator.
3.Idite na lokaciju gdje je spremljena datoteka xmlsigntool.exe
4.Izvršite naredbu da biste potpisali konfiguracijsku datoteku xml, upotreba: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

MONITOR_ORANGE VAŽNO

Vrijednost parametra /version ovisi o vašoj verziji programa ESET Endpoint Security. Upotrebljavajte /version 1 za verzije programa ESET Endpoint Security 6.5.

5.Dvaput unesite lozinku za napredno podešavanje kada vas XmlSignTool to zatraži. Vaša konfiguracijska datoteka .xml sada je potpisana i možete je upotrijebiti za uvoz druge instance programa ESET Endpoint Security programom ESET CMD upotrebom metode autorizacije lozinkom.

MONITOR_GREEN PRIMJER

Potpišite izvezenu naredbu konfiguracijske datoteke:
xmlsigntool /version 1 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool

 

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako se vaša lozinka za podešavanje pristupa promijeni i želite uvesti konfiguraciju koja je ranije potpisana starijom lozinkom, morate ponovno potpisati konfiguracijsku datoteku .xml svojom trenutačnom lozinkom. To vam omogućuje upotrebu starije konfiguracijske datoteke bez potrebe da je izvozite na drugi uređaj s programom ESET Endpoint Security prije uvoza.