Uređivač grupe modela

Za dodavanje kliknite Dodaj i navedite naziv nove grupe da biste dodali novu grupu modela na popis grupa. Ako želite preimenovati odabranu grupu modela, kliknite Uredi, a za brisanje grupe modela kliknite Ukloni. Da biste uvezli datoteku s popisa modela uređaja, kliknite Uvezi iz datoteke. Kada završite s prilagodbom, kliknite U redu. Kliknite Odustani ako želite zatvoriti prozor Uređivač grupe modela bez spremanja promjena.