Podešavanje proxy servera

U velikim lokalnim mrežama (LAN-ovima) veza računala s internetom može se ostvariti posredstvom proxy servera. Da bi se koristila ta konfiguracija, moraju biti definirane sljedeće postavke. U suprotnom se program neće moći automatski aktualizirati. U programu ESET Endpoint Security proxy server može se postaviti u dva različita odjeljka stabla naprednog podešavanja.

Postavke proxy servera mogu se prvo konfigurirati u Naprednom podešavanju pod Alati > Proxy server. Određivanjem proxy servera na toj razini definiraju se globalne postavke proxy servera za cijeli program ESET Endpoint Security. Parametre koji se tu nalaze koristit će svi moduli kojima je potrebna internetska veza.

Da biste odredili postavke proxy servera za tu razinu, odaberite potvrdni okvir Koristi proxy server i zatim unesite adresu proxy servera u polje Proxy server, zajedno s brojem porta proxy servera.

Ako je za komunikaciju s proxy serverom potrebna autorizacija, odaberite potvrdni okvir Proxy server zahtijeva autorizaciju i u odgovarajuća polja unesite valjano korisničko ime i lozinku. Kliknite Otkrij da biste automatski prepoznali i ispunili postavke proxy servera. Kopirat će se parametri navedeni u pregledniku Internet Explorer.

NAPOMENA: Korisničko ime i lozinku morate ručno unijeti u postavke proxy servera.

Upotrijebi izravnu vezu ako nije dostupan proxy – Ako je proizvod konfiguiran za upotrebu HTTP proxyja, a proxy nije dostupan, ovaj će ga proizvod zaobići i komunicirati izravno s ESET-ovim serverima.

Postavke proxy servera moguće je uspostaviti i putem naprednog podešavanja aktualizacije (Napredno podešavanje > Aktualizacija > HTTP proxy odabirom mogućnosti Veza putem proxy servera s padajućeg izbornika Proxy način rada). Ta postavka primjenjuje se na dani profil aktualizacije i preporučuje se za prijenosna računala koja često s različitih lokacija primaju aktualizacije virusnih potpisa. Dodatne informacije o toj postavci potražite u odjeljku Napredno podešavanje aktualizacije.

PROXY_SERVER